نخ تمییز کننده پیپ یا چوب سیگار ضخیم

50,000 تومان